18.07.2017  |  Images ocsadmin

Valery Schekoldin

Avtozapchast factory, Ulianovask, 1991

The Art of degeneration or period of Brezhnev

Gelatin silver print